DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC TẠI HÀN QUỐC

Những trường Đại học của Hàn Quốc gồm có: trường Đại học chuyên nghành và trường Đại học tổng hợp, Đại học các nghành dịch vụ, Đại học giáo dục, trường Cao đẳng chuyên nghiệp, Đại học công nghiệp, Đại học các nghành về hàng không, Đại học kỹ thuật… Tất cả các chương trình này đều chịu sự giám sát của Bộ Nguồn Nhân lực qua Đào tạo.

Dưới đây là danh sách 100 trường đại học và cao đẳng tiêu biểu tại Hàn Quốc:

No

School

Region

1

KYUNGNAM UNIVERSITY

Gyeongsangnam-do

2

UNIST (Ulsan National Institute of Science and Tec

Ulsan

3

SUNMOON UNIVERSITY

Chungcheongnam-do

4

HONG-IK UNIVERSITY

Seoul

5

JEONBUK SCIENCE COLLEGE

Jeollabuk-do

6

Korea Lift College

Gyeongsangnam-do

7

SANGMYUNG UNIVERSITY

Seoul

8

KEPCO International Nuclear Graduate School

Ulsan

9

KDI SCHOOL OF PUBLIC POLICY AND MANAGMENT

Seoul

10

SANGMYUNG UNIVERSITY(CHEONAN CAMPUS)

Chungcheongnam-do

11

SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY

Jeollanam-do

12

HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

Seoul

13

KOREA UNIVERSITY

Seoul

14

DOOWON TECHNICAL UNIVERSITY COLLEGE

Gyeonggi-do

15

The Academy of Korean Studies

Gyeonggi-do

16

KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS

Chungcheongbuk-do

17

GWANGJU HEALTH UNIVERSITY

Gwangju

18

KONYANG CYBER UNIVERSITY

Daejeon

19

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF KOREA

Gyeongsangnam-do

20

HANSHIN UNIVERSITY

Gyeonggi-do

21

KOJE COLLEGE

Gyeongsangnam-do

22

SEMYUNG UNIVERSITY

Chungcheongbuk-do

23

CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

Gyeongsangnam-do

24

TONGMYONG UNIVERSITY

Busan

25

Korea National University of Arts

Seoul

26

HANSEI UNIVERSITY

Gyeonggi-do

27

CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY

Jeollabuk-do

28

YONSEI UNIVERSITY

Seoul

29

DONGGUK UNIVERSITY(CAMPUS)

Gyeongsangbuk-do

30

Eulji University(Seongnam)

Gyeonggi-do

31

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOG

Seoul

32

UIDUK UNIVERSITY

Gyeongsangbuk-do

33

WOOSONG UNIVERSITY

Daejeon

34

Chunnam Techno University

Jeollanam-do

35

SUNGSHIN UNIVERSITY

Seoul

36

INHA UNIVERSITY

Incheon

37

HYEJEON COLLEGE

Daejeon

38

HANSUNG UNIVERSITY

Seoul

39

DAEGU HAANY UNIVERSITY

Gyeongsangbuk-do

40

HANBUK UNIVERSITY

Gyeonggi-do

41

CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

Chungcheongbuk-do

42

CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY

Daejeon

43

Korea Polytechnic University

Gyeonggi-do

44

SHINGU COLLEGE

Gyeonggi-do

45

UNIVERSITY OF NORTH KOREAN STUDIES

Seoul

46

Soonchunhyang University

Chungcheongnam-do

47

JEONJU UNIVERSITY

Jeollabuk-do

48

SUWON WOMEN’S COLLEGE

Gyeonggi-do

49

Pohang University of Science and Technology

Gyeongsangbuk-do

50

Gangneung-Wonju National University

Gangwon-do

51

KOREA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

Chungcheongnam-do

52

HONG-IK UNIVERSITY(CAMPUS)

Chungcheongnam-do

53

UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Daejeon

53

UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Daejeon

54

KOREA POLYTECHNIC BIO CAMPUS

Chungcheongnam-do

55

KOREA POLYTECHNIC IKSAN CAMPUS

Jeollabuk-do

56

KOREA POLYTECHNIC SEOUL JUNGSU CAMPUS

Seoul

57

KOREA POLYTECHNIC BUSAN CAMPUS

Busan

58

KOREA POLYTECHNIC DEAGU CAMPUS

Daegu

59

KOREA POLYTECHNIC GUMI CAMPUS

Gyeongsangbuk-do

60

COLLEGE OF KOREA TEXTILE & FASHION POLYTECHNIC

Daegu

61

KOREA POLYTECHNICS VII CHANGWON CAMPUS

Gyeongsangnam-do

62

KOREA POLYTECHNICS VII ULSAN CAMPUS

Ulsan

63

KOREA POLYTECHNIC V GIMJE CAMPUS

Jeollabuk-do

64

KOREA POLYTECHNICS IV HONGSEONG CAMPUS

Chungcheongnam-do

65

KOREA POLYTECHNICS IV CHEONGJU CAMPUS

Chungcheongbuk-do

66

KOREA POLYTECHNICS IV ASAN CAMPUS

Chungcheongnam-do

67

KOREA POLYTECHNICS IV DEAJEON CAMPUS

Daejeon

68

KOREA POLYTECHNICS III CHUNCHEON CAMPUS

Gangwon-do

69

KOREA NATIONAL COLLEGE OF WELFARE

Gyeonggi-do

70

CHUNGNAM PROVINCIAL CHEONGYANG COLLEGE

Chungcheongnam-do

71

WOONGJI ACCOUNTING & TAX COLLEGE

Gyeonggi-do

72

SHINGYEONG UNIVERSITY

Gyeonggi-do

73

SEHAN UNIVESITY

Jeollanam-do

74

GYEONGNAM NATIONAL UNIVERSITY

Gyeongsangnam-do

75

GANGWON PROVINCIAL COLLEGE

Gangwon-do

76

CHEONGJU UNIVERSITY

Chungcheongbuk-do

77

WONKWANG UNIVERSITY

Jeollabuk-do

78

SANGJI UNIVERSITY

Gangwon-do

79

UNIVERSITY OF ULSAN

Ulsan

80

DONGGUK UNIVERSITY

Seoul

81

COLLEGE OF AGRICULTURE AND FISHERIES

Gyeonggi-do

82

HOLY CITY UNIVERSITY

Chungcheongnam-do

83

KOREA POLYTECHNIC V GWANGJU CAMPUS

Gwangju

84

KOREA POLYTECHNICS III GANGNEUNG CAMPUS

Gangwon-do

85

HALLA UNIVERSITY_

Jeju-do

86

ASIADIGITALUNIVERSITY

Gyeonggi-do

87

HANSUNG THEOLOGICAL SEMINARY_

Seoul

88

KOREA CYBER UNIVERSITY

Seoul

89

Hankook

Seoul

90

CHUNGBUK PROVINCIAL COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOG

Chungcheongbuk-do

91

JINJU NATIONAL UNIVERSITY

Gyeongsangnam-do

92

CHONGIN COLLEGE

Jeollabuk-do

93

IKSAN NATIONAL COLLEGE

Jeollabuk-do

94

INCHEON CITY COLLEGE

Incheon

95

WOOSONG TECHNICAL COLLEGE

Daejeon

96

SEMIN DIGITAL UNIVERSITY

Seoul

97

MOKPO CATHOLIC UNIVERSITY_

Jeollanam-do

98

HOLY PEOPLE UNIVERSITY

Chungcheongnam-do

99

SEOKANG COLLEGE

Gwangju

100

KIDOCK GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY

Seoul

 

 

 

Bài viết trước đó ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN
Bài viết sau đó HÀNH TRANG DU HỌC HÀN QUỐC