Khi học ngoại ngữ, bài đầu tiên các bạn sẽ được học đó chính là những câu chào hỏi, cảm ơn và tạm biệt. Học tiếng Hàn cũng không ngoại lệ. Vậy bạn đã biết những câu giao tiếp thông dụng này chưa?

Dưới đây PINK ACADEMY sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản nhất về chào hỏi !!!!

 1. 안녕? (An-nyong?) : Chào!
 2. 2. 안녕하세요? (An-nyong-ha-sê-yo?) : Chào bạn?
 3. 안녕하십니까? (An-nyong-ha-sim-ni-kka?) : Chào bạn?
 4. 만나서 반가워. (Man-na-sô- ban-ga-wo.) : Rất vui được gặp bạn.
 5. 만나서 반갑습니다. (Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da.) : Rất vui được gặp bạn.
 6. 오래간만입니다. (Ô-re-gan-man-im-ni-da.) : Lâu rồi không gặp.
 7. 오래간만이에요. (Ô-re-gan-man-i-ê-yo.) : Lâu rồi không gặp
 8. 잘 지내요. (Jal-ji-ne-yo.) : Tôi bình thường
 9. 그저 그래요. (Gư-jơ-gư-re-yo.) : Tàm tạm, bình thường
 10. 또 뵙겠습니다. (Tô-pôp-ge-ssưm-ni-da.) : Hẹn gặp lại bạn
 11. 미안합니다. (Mi-an-ham-ni-da.) : Tôi xin lỗi.
 12. 12. 늦어서 미안합니다. (Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da.) : Tôi xin lỗi, tôi đến muộn.
 13. 13. 괜찮습니다. (Kuen-chan-ssưm-ni-da.) : Mọi thứ đều ổn.
 14. 14. 괜찮아. (Kuen-cha-na-yo.) : Tôi không sao (tôi ổn)
 15. 15. 감사합니다. (Gam-sa-ham-ni-da.) : Cảm ơn
 16. 16. 고맙습니다. (Go-map-sưm-ni-da.) : Cảm ơn
 17. 고마워. (Go-ma-wo.) : Cảm ơn.
 18. 뭘요. (Mwol-yo.) : Không có chi
 19.  아니예요. (A-ni-yê-yo.) :Không có gì

Chúc các bạn học tiếng Hàn vui vẻ!

Hãy đến với PINK ACADEMY để cảm nhận những đều tuyệt vời nhất!