GIÁO SƯ /TIẾN SĨ : LEE KYUNG O

Giảng viên tiếng HÀN

Với 20 năm kinh nghiệm giảng dạy sinh viên quốc tế tại

ĐẠI HỌC SUNMOON

Bài viết trước đó Trường đại học nữ sinh Dongduk
Bài viết sau đó Giảng viên của Pink Group